Förstå familjedynamik och deras inverkan

De Bästa Namnen För Barn

Le familj som umgås

Familjedynamiken är ofta komplex och kan kännas svår att förstå. Familjedynamik kan ha en betydande inverkan på de medvetna och omedvetna valen man drar till under barndomen och som vuxen.

Förstå familjedynamik

Familjedynamik är genomgripande mönster för interaktion - både friska och ohälsosamma - som sipprar ner från generation till generation. Dessa interaktionsmönster kan eller kanske inte vara något som vissa eller alla familjemedlemmar är medvetna om.

relaterade artiklar
 • Förstå Stepsiblings vs Half Siblings
 • Familjearv: Förstå dess betydelse och inverkan
 • Hur behandlar sociopater vanligtvis sina familjer?

Varför är det viktigt att förstå familjedynamik

Familjens dynamik påverkar nästan alla delar av livet, vilket gör förståelsen av dem oerhört viktig för individer som arbetar för att leva ett emotionellt hälsosamt liv. Utan en solid förståelse för din egen unika familjedynamik kanske du inte känner dig helt i linje med varför vissa upplevelser utlöser eller varför du dras till vissa karriärer, relationer och vänskap. Att förstå din familjedynamik innebär: • Att vara ansluten till dig själv
 • Utvecklar insikt
 • Förstå dina medvetna och omedvetna val, eftersom en medvetenhet om detta kan hjälpa dig att söka efter hälsosamma relationer och upplevelser samt ha en sund medvetenhet om dina behov

Faktorer som påverkar familjedynamiken

Familjens dynamik kan påverkas av:

namn för tjejer som börjar med j
 • Föräldrarnas förhållande
 • Om föräldrarna eller vårdgivarna inte är tillsammans och / eller träffar / förbinder sig till andra partners
 • Om det finns barn inom familjen och i så fall hur många
 • Om en eller flera föräldrar eller vårdgivare är kränkande, försummade eller har övergivit ett barn eller barn
 • Om någon i familjen har ett kroniskt tillstånd, ett missbruk och / eller en eller flera psykiska störningar
 • Om familjen eller en individ inom familjen har upplevt trauma, hemlöshet, förlust eller skilsmässa eller upplösning
 • Vad ifamiljevärderingarär
 • Familjens kultur och trossystem (religiöst eller icke-religiöst)
 • Kraftstrukturen i familjen
 • Om föräldrar-barn-bilagor är säkra
 • Vad är de genomgripande familjens dynamiska mönster
 • Hur miljöklimatet / upplevelsen är som familjen lever igenom
 • Vad iföräldrastilär som
 • Om flera generationer bor inom samma hushåll
 • Familjemedlemmarnas temperament

Hur förklarar du familjedynamik?

Familjedynamik är de interaktionsmönster som upplevs mellan familjemedlemmar. Familjedynamiken inkluderar vilka roller du tar (hälsosam och ohälsosam), typiska interaktionsmönster för familjen, liksom interaktionsmönster med flera generationer som har påverkat hela familjen.familjemorgondynamik

Hälsosam familjedynamik

I en hälsosam familjedynamik:

 • Alla har en röst och behandlas med respekt
 • Föräldrar-barnfästena är säkra (om det finns ett barn eller barn)
 • Om det finns barn ger föräldrastilen struktur och regler, men är flexibel, förståelig och kärleksfull (mot alltför styv eller helt icke-strukturerad)
 • Alla känner sig älskade, säkra och anslutna

Typer av familjedynamik

Familjedynamiken kan sträcka sig från ohälsosam till hälsosam och allt annat däremellan. Familjedynamik kan också flyttas från hälsosam till ohälsosam och vice versa. Familjens dynamik kan påverkas av dem som är involverade i familjesystemet. Ett familjedynamiskt exempel: en familj med en förälder och ett barn kommer att ha en annan familjedynamik än ett familjehushåll som inkluderar två farföräldrar, två föräldrar och flera barn.Familjedynamikroller

Inom en hälsosam familjkan rollerna se ut som:bästa permanenta hårfärgen för grått hår
 • Två vuxna i ett lika och kärleksfullt förhållande
 • Ett hushåll med en förälder eller vårdgivare, ett hushåll med flera föräldrar eller ett multinationellt hushåll med föräldrarna eller vårdgivarna som använder hälsosamma föräldrametoder för att vårda sitt barn eller sina barn (en sund koppling upprättad, lämpliga regler och gränser fast och villkorslös kärlek)

När familjer upplever ohälsosam dynamik, de glider ofta omedvetet in i de dysfunktionella familjerollen hos vårdgivaren (möjliggöraren), syndabocken, hjälten, det förlorade barnet, maskoten och missbrukaren eller den identifierade patienten.

Hur familjedynamik påverkar barns utveckling

Familjedynamik blir grunden för hur barnet ser på sig själva, sina relationer och världen omkring dem. Vad som omedvetet och medvetet absorberas och upplevs under barndomen påverkar i hög grad deras val som vuxna, inklusive vem de lockas till, vilken typ av mål de har och hur de hanterar konflikter. Barn som växer upp i hushåll med ohälsosam familjedynamik (missbruk, försummelse, alltför strikt föräldraskap, alltför lös föräldraskap, dålig kommunikation, osäker anknytningsstil, etc.) är mer benägna att utveckla psykiska störningar och kan uppleva svårare i relationer.

Familjesystemsteori

Familjesystemsteorin antar att individer inte har individuella problem som finns i ett vakuum utan snarare påverkas av komplexiteten i familjedynamiken på flera generationer. Detta tillvägagångssätt kan identifiera och hantera en individs svårigheter och / eller obekväma symtom genom att undersöka deras relationella upplevelser.

Förstå familjedynamik

En familjs unika dynamik kan ha en enorm inverkan på varje individs allmänna hälsa och välbefinnande, liksom de medvetna och omedvetna val de gör.

Kalorikalkylator